บริการจัดส่งพี่เลี้ยงเด็กแบบประจำและไปกลับ

บริการจัดส่งพี่เลี้ยงเด็กที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างมีมาตรฐาน มีความชำนาญและมีประสบการณ์เฉพาะด้านโดยตรงเพื่อมุ่งหวังให้การบริการเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด- งานบริการด้านพี่เลี้ยงเด็ก ให้บริการดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเด็กโต- ให้การดูแลทุกอย่างสำหรับของเด็ก เช่น ชงนม ล้างขวดนม ป้อนข้าว อาบน้ำ ทำความสะอาดอุปกรณ์ของเล่น เปลี่ยนผ้าปูที่นอน สอนหนังสือ- ช่ว...

บริการพนักงานแม่บ้าน

ให้บริการทำความสะอาดบ้านโดยทั่วไปทั้งแบบรายวัน รายเดือน หรือรับเหมาตามสถานที่ลักษณะงานแม่บ้านที่ดูแล- ทำความสะอาดบ้าน- ซักรีดเสื้อผ้า เปลี่ยนผ้าปูที่นอน- ช่วยทำอาหาร- ปิดเปิดประตูเมื่อมีรถเข้า-ออก- งานด้านอื่นๆตามลักษณะงานแต่ล่ะบ้าน อัตรค่าบริการแม่บ้าน ค่าบริการ 15,000 -18,000 บ. แม่บ้านกึ่งแม่ครัว ค่าบริการ 15,000-20,000...

บริการพนักงานดูแลผู้สูงอายุ/เฝ้าไข้

โดยให้บริการดังนี้- ช่วยจัดหาอาหาร จัดยา (ป้อนหรือfeed อาหารกรณีให้ทางสายยาง)- ช่วยอาบน้ำ เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า- ดูแลการขับถ่าย พาเข้าห้องน้ำ ดูแลตามอาการของผู้สูงอายุ- ทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น- ทำความสะอาดอุปกรณ์ ห้องนอน ซักรีดเสื้อผ้า หรืองานอื่นๆตามลักษณะงานของแต่ล่ะบ้าน อัตราค่าบริการกรณีช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ติดเตียง ค่าบริการ 15,000-25,000 บา...

รับสมัครและจัดส่งพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก

คุณสมบัติ- เพศหญิงอายุตั้งแต่ 18-50 ปี- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป- มีใจรักบริการ รักเด็ก- ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัยหน้าที่- ทำงานทุกอย่างสำหรับเด็ก เช่น ชงนม , ล้างขวดนม , ป้อนข้าว , ซักรีดเสื้อผ้าเด็ก , ทำความสะอาดอุปกรณ์ของเล่นและห้องนอนเด็ก- ซักรีดเสื้อผ้า , เปลี่ยนผ้าปูที่นอน- ช่วยฝึกสอนหนังสือ (เด็กโต)- อื่นๆตามคำแนะนำของแม่เด็ก

หนังสือรับรองบริษัท

บริษัท เวลโฮม แคร์ จำกัด ศูนย์จัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน ผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือเฝ้าไข้ประจำบ้าน โรงพยาบาลและไป-กลับ เปิดดำเนินการกิจการมากว่า 18 ปี พนักงานกว่า 1,000 คนB.N Home ศุนย์บริการจัดการส่งพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน และพนักงานดูแลผู้สูงอายุหรือเฝ้าไข้ เพื่อประจำบ้านท่านหรือโรงพยาบาล โดยเปิดดำเนินกิจการมาแล้ว 18ปี ด้วยประสบการณ์ของทีมผู้บ...